ULUSLARARASI KATILIMLI

12. ULUSAL

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ

KONGRESİ


9-13 Ekim 2019, Antalya / Gloria Golf Otel Kongre Merkezi

KONGREYE DAVET

Avrupa Birliği
Acil Cerrahi Yeterlilik Sınavı
bu yıl Travma 2019'da Antalya'da yapılacak!
Detaylar için tıklayınız.

Değerli Meslektaşlarımız,

9-13 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da Gloria Kongre Merkezinde yapılacak olan  kongremize DAVETLİSİNİZ.

Travma ve Acil Cerrahi, genç nüfusa sahip ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Dünya için de bölgemiz için de risk oluşturan afetler, terörizm, savaşlar  ve göçler çok sayıda insanı aynı anda etkileyen bu yüzyılın en önemli sosyal sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan acil cerrahi durumlarda ilk ve uygun yaklaşım, prognoz açısından belirleyicidir,  uzayan yaşam süresi ve eklenen sorunlar sebebiyle ayrıca önem kazanmaktadır.

Derneğimiz bu bakış açısıyla kurulduğu günden beri idealist bir ekip ruhu ve gönüllülük esası ile gerek dergimiz, gerekse de  hastane toplantıları, bölgesel toplantılar, kongre ve kurslar aracılığı ile ulusal ve uluslararası alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Travma ve Acil Cerrahi Kongreleri, bir araya gelerek sorunları konuşmak, ortak çözüm önerilerinde bulunmak ve çalışmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Güncel bilgiyi ve uygulamaları, hem cerrahlar hem de cerrahi eğitimi alan kişilerle paylaşmak, temel hedefimizdir.

Sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya”da gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi’ nde ağırlamaktan, bilgilerimizi, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşmaktan onur ve mutluluk duyacağız. 

Saygılarımızla ...


Gökhan Akbulut
Kongre Genel Sekreteri
Semra Günay
Kongre Başkanı

Orhan Alimoğlu
Dernek Başkanı

KURULLAR

KONGRE BAŞKANI KONGRE SEKRETERİ
SEMRA GÜNAY GÖKHAN AKBULUT
 
YÖNETİM KURULU DÜZENLEME KURULU

ORHAN ALİMOĞLU
MEHMET ERYILMAZ
GÖKHAN AKBULUT
ALİ FUAT KAAN GÖK
OSMAN ŞİMŞEK
MÜNEVVER MORAN
ADNAN ÖZPEK

KAYA SARIBEYOĞLU
MAHİR ÖZMEN
HAKAN TEOMAN YANAR
HAKAN YİĞİTBAŞ
EVREN DİLEKTAŞLI
EMİR GÜLDOĞAN
BURAK GÜNEY

 

GENEL BİLGİLER

Önemli Tarihler:
Kongre Tarihi 9-13 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih 19 Ağustos 2019
İndirimli kayıt ve konaklama için son tarih 19 Temmuz 2019

Kongre Tarihi ve Yeri
12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Gloria Golf Otel'de gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe'dir. İngilizce olarak gönderilecek bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre İletişim Adresi
travma2019@flaptour.com.tr

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Kredilendirme Kurulu tarafindan "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" olarak kredilendirilecektir. Bu kredilendirme ile ilgili formları kongre çantası içerisinde bulabileceksiniz. Doldurulmuş TTB-STE formlarını ilgililere teslim edilmesini rica ederiz.

Yaka Kartı
Tüm katılımcıların kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, kongrenin sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir. Sağlık Bakanlığı kuralları gereği bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin (eş ve/veya çocuklar), toplantı, stand ve bağlı alanlara girmesi yasaktır. Tüm katılımcıların bu kurala istisnasız olarak uymaları beklenmektedir.

Kongre İzin Yazıları
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre izin yazıları, Kongre Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile talep eden katılımcılara gönderilecektir.

 

ANA KONULAR

KURSLAR

Açık Karın ve Fistül Yönetimi

Yara Bakımı, Yanık ve Beslenme güncel ürünler gelişen teknoloji

Acil Endoskopik laparoskopik Girişimler, laparoskopik sütür ve anastomoz teknikleri

 

ANA KONULAR

Travma cerrahisinde interaktif olgu sunumları

Travma ve acil cerrahide videoendoskopi kullanımı

Hasar kontrol cerrahisi ve resüsitasyonu

Duodenum pankreas travmalarına yaklaşım

Torakoabdominal penetran yaralanmalarda neler değişti?

Travma olgularında non operatif tedavi yaklaşımları ve algoritmalar

Acil cerrahide interaktif olgu sunumları

Enterokütan fistüller

Acil Cerrahi Panel. Brit ileus, mezenter iskemi, akut kolesistit, bilier pankreatit, akut apandisit

Anorektal aciller

Gastrointestinal sistem kanamalarında algoritma ve yenilikler

Safra yolu yaralanmalarında ne yapalım?

İntraabdominal infeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı

Travma ve acil cerrahi emboli profilaksisi ve kanama bir arada olursa nasıl davranmalı?

Kolorektal aciller

Bariatrik cerrahi'nin acile başvuru sebepleri olan komplikasyonları ve yönetimi

Endoskopik girişimlerin komplikasyonları ve yönetimi

Savaş cerrahisi açısından yakın dönem Türkiye tecrübesi

Açık karın ve fistül

Travma ve acil cerrahi olgularında akılcı antibiyotik kullanımı

Travma ve acil cerrahi olgularında beslenme uygulamaları

Travmada tromboemboli profilaksileri

Acilde Şiddet

Terörizm ve afetlere hastanelerin hazırlanması

Travma ve Acil Cerrahi Eğitimi nasıl olmalı? Üst ihtisas olabilir mi?

Dünyadan örnekleri ve tarihçesi ile hastanelerin travma ve acil cerrahi açısından derecelendirilmesi

Editörler Ne bekler ? Asistanlar, literatürü nasıl taramalı?

Gelişen teknolojilerin Travma ve Acil Cerrahi'de kullanımı

Asistan Cerrahlar Yarışıyor

Kızılay ve Göçmen Kampları'nın son durumu 

Harp Cerrahisi

 


BİLİMSEL PROGRAM

 

  09 Ekim 2019  Çarşamba   
SALON A SALON B SALON C
13.00-17.30 AÇIK KARIN VE FİSTÜL YÖNETİMİ KURSU YANIKLI OLGU YÖNETİMİ KURSU  ACİL ENDOSKOPİK - LAPAROSKOPİK SÜTÜR VE ANASTOMOZ TEKNİKLERİ KURSU 
  Oturum Başkanları: Mustafa Tahir Özer,  Ali Fuat Kaan Gök  Oturum Başkanları: Mehmet Eryılmaz, Hakan Yiğitbaş Oturum Başkanları:  Aras Emre Canda, Münevver Moran 
13.00 -14.30 Hasar Kontrol Cerrahisi - Şahin Kaymak 
İntraabdominal Sepsis -
Şahin Kaymak
Abdominal Kompartman Sendromu -
 Ali Fuat Kaan Gök 
Dünyada ve Türkiye'de Yanık Epidemiyolojisi - Mehmet Eryılmaz
Hastane Öncesi Alanda Yanıklı Olgu Değerlendirilmesi, Nakli ve Nakil Esnasındaki Girişimler -
Zeynep Sofuoğlu
Acil Serviste Yanıklı Olgu Yönetimi (Olguların Değerlendirilmesi ve Hastaneye Yatış Kriterleri) -
Hakan Yiğitbaş
Özel Hasta (Çocuk, Gebe, Geriyatrik) Gruplarında Yanıklı Olgu Yönetimi -
Salih Tuncal  
Travmada Laparoskopik ve Endoskopik Uygulamalar - Aras Emre Canda  
Acil Cerrahide Laparoskopik ve Endoskopik Uygulamalar -
Yaşar Özdenkaya 
14.30-15.00 Kahve arası
15.00 - 16.30 Geçici Batın Kapama Teknikleri ve Negatif Basınçlı Sistemler - Serhat Meriç   
Enteroatmosferik Fistül Yönetimi -
Mert Mahsuni Sevinç
Açık Batın Sonrası Geç Rekonstrüksiyonlar -
Mustafa Tahir Özer 
Yanık Olgularda Antibiyotik Tercihi ve Sepsis Yaklaşımı - Mehmet Özdoğan 
Yanıkta Endüstriyel ÜrünlerinYyeri ve Kullanım Alanları -
Hakan Yiğitbaş
Yoğun Bakım Koşullarında Yanıklı Olgu Takibi (İlk saatler, sevk ihtiyacı var mı?) -
Nezih Akkapulu
Yanık Yarasına Terapötik Yaklaşım - 
Candaş Erçetin  

İntrakorporeal Sütür Teknikleri ve Malzemeler - Koray Baş
İnovatif Ürünler -
Münevver Moran 
16.30 - 17.00 Kahve arası
17.00 - 17.30 Pratik Uygulamalar ve Genel Değerlendirme - Mustafa Tahir Özer, Ali Fuat Kaan Gök Genel Değerlendirme - Mehmet Eryılmaz Pratik Uygulamalar ve Genel Değerlendirme - Aras Emre Canda, Münevver Moran
   AÇILIŞ TÖRENİ  (SALON A)
18.00 - 19.30 Açılış Konuşmaları
Kongre Genel Sekreteri - Gökhan Akbulut 
Kongre Başkanı - Semra Günay
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Başkanı - Orhan Alimoğlu
Açılış Konferansı:  İlyada Efsanesinde Travma Cerrahisi - Tamer Akça 
  10 Ekim 2019 Perşembe
SALON A SALON B SALON C
08.30 - 09.30 İnteraktif Olgular Eşliğinde Acil Cerrahi Paneli: Ne yapalım, nasıl yapalım?  

Oturum Başkanı:
Cemalettin Ertekin

Katılımcılar:
Osman Nuri Dilek, Fehmi Çelebi, Abdullah Böyük,  Murat Çakır, Murat Kendirci 
Serbest Bildiri Oturumu -  I
Oturum Başkanları:
Abdülcabbar Kartal, Mehmet Abdüssamet Bozkurt
 
09.30 - 10.30 Panel:  Perforasyonlarda Acil Cerrahi 

Oturum Başkanları:
Mustafa Sahin ,  Zafer Ergül

Üst Gastrointestinal Sistem Ülser Perforasyonları - 
Aitor Landaluce Olavarria
İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Perforasyonlar ve Fistüller - 
Selman Sökmen
Özefagus Perforasyonlarında Cerrahi Yaklaşım -
Carlos Mesquita
Perforasyonlarda Laparoskopi İle Tanı ve Tedavi -
Selman Uranues   
Serbest Bildiri Oturumu -II
Oturum Başkanları:
Deniz Tihan, Osman Toktaş
Yuvarlak Masa Oturumu - I
Hastanelerin Terörizm ve Afetlere Hazırlanması 
Oturum Başkanı:
Mehmet Eryılmaz
Katılımcılar:
Kemal Memişoğlu, Hakan Güven, Turhan Sofuoğlu, Dieter Morales Garcia, Fikret Ezberci, Emre Gündoğdu (Oturum Yazmanı)  
10.30 - 11.00 Kahve Arası 
11.00- 12.00 Seçilmiş Bildiri Oturumu  

Oturum Başkanı:
Kaya Sarıbeyoğlu

Hakemler:
Seher Demirer, Günay Gürleyik, Selman Sökmen, Mustafa Kerem, Mustafa Şahin
Serbest Bildiri Oturumu - III
Oturum Başkanları:
Abdullah Böyük, Arda Işık
 
12.00 - 12.12 12'de 12 Oturumu: Cerrahın İkilemi: Travma ve Acil Cerrahide Kanamalı Olgunun Emboli Proflaksisi Nasıl Olmalı? 

Oturum Başkanı:
Orhan Yalçın

Konuşmacı:
Mehmet Kurtoğlu
12.12 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Panel: Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Komplikasyonlarına Acil Yaklaşım  

Oturum Başkanları:
Mahir Özmen, İsmail Oskay Kaya

Bariatrik Cerrahi Sonrası Acile Başvuru Sebepleri: Tanı ve Yönetimi - 
Cem Kaan Parsak
Sleeve Gastrektomi Sonrası Komplikasyonların Yönetimi: Ne Zaman Cerrahi?-
 Aziz Sümer
Mini By-pass ve Roux en Y By-pass Sonrası Komplikasyonların Yönetimi  -
Recep Aktimur  
Acil Cerrahide Uzmanlar İçin Özet Algoritmalar -
Evren Dilektaşlı 
Serbest Bildiri Oturumu - IV
Oturum Başkanları:
Atakan Özkan, Aytekin Ünlü 
 Yuvarlak Masa Oturumu  - II
Travma ve Acil Cerrahide Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Nasıl Olmalı?
Oturum Başkanı:
Cemalettin Ertekin
Katılımcılar:
N. Zafer Utkan, Selman Uranues, Günay Gürleyik, Seher Demirer, Salih Pekmezci, Cüneyt Kayaalp, M Erdoğan Sözüer, Celalettin Vatansev, Ertan Bülbüloğlu, Osman Nuri Dilek, Emin Gürleyik, Burak Güney (Oturum Yazmanı)
14.30- 15.30 Panel: Bitmeyen Çile: Enteroatmosferik  Fistüller

Oturum Başkanları:
Mehmet Fatih Yazar, M. Erdoğan Sözüer

Enteroatmosferik Fistüllerin Tanısı -
MustafaTahir Özer
Enteroatmosferik Fistüller Ne Zaman Cerrahi Uygulayalım, Ne Zaman Konservatif Kalalım?- 
Oğuz Hançerlioğlu 
Lokal Yara Bakımı ve Fistül Yönetimi: Negatif Basınçlı Sistemlerin Yeri ve Uygulama Teknikleri -
Fazilet Erözgen  
Serbest Bildiri Oturumu -V
Oturum Başkanları:
Tayfun Yücel, Yaşar Özdenkaya 
15.30 - 15.45 Kahve Arası
15.45 - 17.00 Genç  Cerrahlar Yarışıyor
Oturum Başkanları:
Ali Fuat Kaan Gök, Hakan Yiğitbaş 
Serbest Bildiri Oturumu - VI
Oturum Başkanları:
Candaş Erçetin, Ömer Bender
 
17.00-18.30 Asistan Okulu - 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Münevver Moran
Anterior Penetran Karın Yaralanmalarının Yönetimi -
Orhan Alimoğlu                                                 
Toraks Travmaları -
Metin Yeşiltaş                                                 
Künt Karın Travmaları -
Adnan Özpek
Travmatik Anorektal Yaralanmalar  -
Mehmet Faik Özçelik
Hasar Kontrol Cerrahisi  -
Muhammet Akyüz                                                
Travma Hastasında Laparoskopik Girişimler -
Nezih Akkapulu
Travma Hastalarında Tanısal ve Tedavisel Radyolojik Yaklaşımlar -
Abdülcabbar Kartal                 
Serbest Bildiri Oturumu - VII
Oturum Başkanları:
Ersin Borazan, Şahin Kaymak
18.30 - 20.30 Akşam Yemeği 
20.30-21.30 Panel:  Afetlere Yanıt Verme Açısından Neredeyiz?

Oturum Başkanı:
Orhan Alimoğlu   

Kızılay ve Göçmen Kamplarının Son Durumu -
Kerem Kınık (Türk Kızılayı Başkanı)
Afetlere hazır mıyız? -
Mehmet Güllüoğlu (AFAD Başkanı) 
Afetlerde Hastane Öncesi Alanda Acil Sağlık Hizmetlerinin Hazırlığı -
Semih Korkut (SB Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü)
  11 Ekim 2019 Cuma
SALON A SALON B SALON C
07.30 - 08.00 Uzmanıyla Buluşma
Acile başvuran apandisit ve divertikülit olgularına non-operatif yaklaşım ve algoritmalar 

Oturum Başkanı:
Evren Dilektaşlı
Konuşmacı:
Jonathan Tilsed
08.30 - 10.00 Panel: İleus 

Oturum Başkanları:
Celalettin Vatansev, N. Zafer Utkan

Maligniteye Bağlı İleus: Hangi  "Cerrahi Yöntemi "seçelim? Anastomoz? Hartman Kolostomi?  - 
Mahir Özmen
Brid Ileus tedavisinde laparoskopik cerrahi uygulamaları -
Salih Pekmezci
Kolorektal kanser tanılı ileus olgusunu ameliyatı kim, ne zaman yapmalı? -
Hakan Yanar
Serbest Bildiri Oturumu - VIII
Oturum Başkanları:
Fatih Altıntoprak, Mehmet Fatih Yazar
Yuvarlak Masa Oturumu - III
Dünyadan Örnekleri ve Tarihçesi ile Hastanelerin Travma ve Acil Cerrahi Açısından Derecelendirilmesi 
Oturum Başkanı:
Turhan Sofuoğlu
Amerika Örneği
Raul Coimbra
Avrupa Örneği 
Selman Uranues, Aitor Landaluce Olavarria
Türkiye Örneği İzmir Travma Projesi
Zeynep Sofuoğlu,
Emir Güldoğan (Oturum Yazmanı) 
10.00 - 10.30 Konferans "Resüsitatif torakotomi: Kime, ne zaman, nasıl, sonuçlar? "

Oturum Başkanı:
 Hakan Yanar

Konuşmacı:
Raul Coimbra  
Serbest Bildiri Oturumu - IX
Oturum Başkanları:
Hakan Güven, Fehmi Çelebi
10.30 - 11.00 Kahve Arası 
11.00 - 12.00 Panel: Cerrahların Kabusu:  Yatrojenik Safra Yolu Yaralanmaları 

Oturum Başkanları :
Sezgin Yılmaz, Fikret Ezberci 

Tanı ve Tedavide, Perkütan Girişimler ile ERCP'nin Yeri ve Zamanı - 
Yaman Tekant
Cerrahi, Ne zaman? -
Johann Pratschke 
İzlem - Yatrojenik Safra Yolu Yaralanmalarının Uzun Dönem Sonuçları -
Cüneyt Kayaalp
Serbest Bildiri Oturumu X
Oturum Başkanları:
Gürhan Çelik,  Fazilet Erözgen 
 
12.00 - 12.12 12'de 12 : Akut Mezenter İskemi Tanısı: Ne Zaman Şüphelenelim?

Oturum Başkanı:
Tayfun Yücel

Konuşmacı:
Jonathan Tilsed
 
12.12 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.15 Konferans : Pankreas ve Karaciğer Travmalarında  Güncel Yaklaşım

Oturum Başkanı:
Kaya Sarıbeyoğlu  

Konuşmacı -
Johann Pratschke
Serbest Bildiri Oturumu XI
Oturum Başkanları:
Hızır Yakup Akyıldız, Muhammed Akyüz
FEBS Tanıtım Toplantısı 
UEMS Nedir? FEBS (Em Surg) Exam nedir? Nasıl yapılır?
Oturum Başkanı: 
Mahir Özmen
Katılımcılar:
Folke Hammarqvist, Carlos Mezquita, Münevver Moran (Oturum Yazmanı) , Jonathan Tilsed ve Sınava Katılacak Tüm Adaylar 
14.15- 15.30  Panel : Torakal, Torakoabdominal  Yaralanmalar - Nasıl baş ederim?

Oturum Başkanları :
 Acar Aren, Mehmet Kurtoğlu

Penetran Yaralıların Nakli Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler -
 Zeynep Sofuoğlu
Diafragma Yaralanmalarına Nasıl Yaklaşılmalı? -
Taylan Özgür Sezer
Kalp-Akciğer Yaralanmaları -
Berk Gökçek
Serbest Bildiri Oturumu - XII
Oturum Başkanları:
İsmail Okan, İsmail Oskay Kaya
15.45-16.00 Kahve Arası
16.00 - 17.00 UTACD, Geleneksel Hastanelerarası Travma ve Acil Cerrahi Ortak Toplantısı:  Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi 

Oturum Başkanı 
Semra Günay 
 
17.00 - 18.30 Asistan Okulu - 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Evren Dilektaşlı
Akut Biliyer Pankreatitler -
Abdullah Böyük                            
Akut Kolesistit  -
Özgür Ekinci                                               
Akut Apandisit -
Turan Acar                                                
Peptik Ulkus Perforasyonu -
Osman Toktaş                                        
İntestinal Obstrüksiyonlar -
Nurhak Aksungur                                       
Boğulmuş Fıtıklar -
Salih Tosun                                             
Acil Cerrahi Olgularda Laparoskopik Girişimler -
Serap Ulusoy
Serbest Bildiri Oturumu - XIII
Oturum Başkanları: Kağan Karabulut, Yunus Emre Altuntaş
 
  12 Ekim 2019 Cumartesi
SALON A SALON B SALON C  
08.00 - 08.30     Uzmanıyla Buluşma    
Büyük Damar Yaralanmaları ve REBOA 
Oturum Başkanı:
Mehmet Özdoğan 
Konuşmacı:
Raul Coimbra
08.30 - 09.30 Panel: Kolorektal Aciller   

Oturum Başkanları:
Sümer Yamaner - M. Faik Özçelik

Akut Divertikülitlerde Ne Zaman Cerrahi? -
Fatih Altıntoprak
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Tanı ve Tedavi Algoritmaları -
Dieter Garcia Morales
Volvulus -
Turan Acar 
Serbest Bildiri Oturumu - XIV
Oturum Başkanları:
Yılmaz Başar, Ömer Bender
Yuvarlak Masa Toplantısı - IV
Acilde Şiddet 

Oturum Başkanı: 
Acar Aren
Katılımcılar:
Kemal Memişoğlu, Mustafa Turan, Berk Gökçek, Tamer Akça, Yunus Emre Altuntaş, Turhan Sofuoğlu, Zeynep Sofuoğlu, Raul Coimbra, Jonathan Tilsed, Mehmet Fatih Yazar, Burak Güney (Oturum Yazmanı) 
09.30 - 10.00 Konferans: Safra Yolu Yaralanmaları Nasıl olur? Önlenebilir mi ?

Oturum Başkanı:
Orhan Alimoğlu

Konuşmacı:
Selman Uranues
Serbest Bildiri Oturumu - XV
Oturum Başkanları:
Mehmet Yıldırım, Mert Mahsuni Sevinç
 
10.00-10.30 Panel: Akut Pankreatit

Oturum Başkanları:
 Yaman Tekant,  Mehmet Yıldırım 

Skorlamalar Ne Kadar Gerekli? -
Hızır Akyıldız
Akut Pankreatitte Enteral Beslenme, Ne zaman, Nasıl? - 
Folke Hammarqvist 
Cerrahi Zamanlaması -
Sezgin Yılmaz 
Serbest Bildiri Oturumu - XVI
Oturum Başkanları:
Metin Yeşiltaş, Nurhak Aksungur
10.30 - 10.45 Kahve Arası
10.45 - 12.00 İnteraktif Panel: Görsel  Örnekleri ile Acil Cerrahi Olguları

Oturum Başkanı:
Orhan Alimoğlu 

Katılımcılar:
Hakan Yiğitbaş,  Kağan Karabulut, Sinan Soylu, Koray Baş, Ersin Borazan, Atakan Özkan (Morgagni Hernisi)
Serbest Bildiri Oturumu - XVII
Oturum Başkanları:
Özgür Ekinci, Oğuz Hançerlioğlulları
 
12.00 - 12.12 12'de 12: Periferal Vasküler Yaralanmalarda Bilinmesi Gereken 15 Nokta

Oturum Başkanı:
Mustafa Şahin

Konuşmacı:
Raul Coimbra 
 
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği 
13.30 - 14.30 Panel: Travma ve Acil Cerrahi Eğitimi

Oturum Başkanı:
Sümer Yamaner

Travma Eğitiminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği -
Raul Coimbra
Travma ve Acil Cerrahi Eğitimi'nde Simülasyon -
Mehmet Emin Aksoy
Serbest Bildiri Oturumu - XVIII
Oturum başkanları:
Ahmet Keşşaf Aşlar, Orhan Yalçın
  UEMS  Acil Cerrahi yeterlilik SINAVI-
FEBS( EmSurg) Exam
www.emergencysurgery.eu
14.30 - 15.30 Panel: Endoskopik Girişimlerin Komplikasyonları ve Yönetimi 

Oturum Başkanları: 
Gürhan Çelik, Murat Çakır

Kolonoskopik Yaralanma Tanı ve Yönetimi  -
Abdüssamet Bozkurt
ERCP Komplikasyonların Tanı ve Yönetimi -
Mustafa Kerem
PEG ve Stentleme Komplikasyonlarının Tanı ve Yönetimi -
Bülent Çalık 
Serbest Bildiri Oturumu - XIX
Oturum Başkanları:
Salih Tosun, Serap Ulusoy
15.30 - 15.45 Kahve Arası
15.45 - 17.00 Panel: Harp Cerrahisi Açısından Türkiye tecrübesi 

Oturum Başkanları
: Orhan Kozak, Salih Tuncal

Travma Kinetiği -
Mustafa Tahir Özer
Sahadan Hastaneye Travma Cerrahisi -
Mehmet Eryılmaz
Major Travmalarda Transfüzyon Sanatı -
Aytekin Ünlü
Sivil Cerrah Gözüyle Harp Cerrahisi
- Nezih Akkapulu 
Serbest Bildiri Oturumu - XX
Oturum Başkanları:
Serhat Meriç, Sezgin Yılmaz
 
17.00 - 18.30 Asistan Okulu - 3. Oturum
Oturum Başkanı:
Hakan Yiğitbaş
Acil Cerrahi Olgularda Preoperatif Hazırlık -
Yunus Emre Altuntaş      
Gastrointestinal Sistem Kanamaları -
Ersin Borazan                             
Mezenter İskemi -
Ertan Bülbüloğlu                                             
Yumuşak Doku İnfeksiyonları  -
Bülent Çalık                                
Derin Ven Trombozu  -
Deniz Tihan                                        
Kolon Divertiküliti -
Arda Işık                                                 
Serbest Bildiri Oturumu - XXI
Oturum Başkanları:
Sinan Soylu, Taylan Özgür Sezer
 
  13 Ekim 2019 Pazar    
SALON A SALON B
09.00 - 10.30 Panel: Anorektal Aciller

Oturum Başkanları:
Gürhan Çelik,  Adnan Özpek

Zor Perirektal ve Perianal Apselerin Yönetimi -
Emir Güldoğan
Komplike Fournier Gangreni Yönetimi -
İsmail Okan
Doğum ile İlişkili Perine Yaralanmaları Yönetimi -
Ahmet Keşşaf Aşlar 
Konferans
Akılcı ilaç kullanımı

Moderatör:
Osman Şimşek  

Konuşmacı -
Burak Güney 
10.30 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 12.00 Kapanış Töreni

Oturum Başkanı: Semra Günay

Kongre Sonu Bilgilendirme: Yuvarlak Masa Çalışma Grubu Toplantı Raporlarının Sunumu: - Gökhan Akbulut

Dilek, öneriler
12.00 KAPANIŞ 

BİLDİRİLER

Bildiri özeti gönderimi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.
Poster olarak seçilen bildiri sahipleri aşağıdaki düğmeyi tıklayarak e-posterlerini hazırlamaya başlayabilirler.
       

 

E-posterinizi Hazırlamak İçin Tıklayınız


E-poster Kılavuzu İçin Tıklayınız

KAYIT ve KONAKLAMA

Kayıt Bilgileri

Kayıt Ücretleri
UTACD Üye Uzman 600 TL
UTACD Üye Olmayan Uzman 700 TL
Asistan, Hemşire 300 TL
Firma Temsilcisi 700 TL
Kurs Ücreti 125 TL


Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler 
• 4 gün kongre merkezine giriş 
• Programda belirtilmiş olan 4 öğle yemeği 
• Kongre dökümanları; Çanta-Program ve Bildiri Özetleri Kitabı-Yaka Kartı-Katılım Sertifikası 
• Yukarıda belirtilen kayıt fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.

Tesis Kullanım Ücreti 
Kongre otelimizde konaklamayan tüm misafirlerimizden, günlük tesis kullanım bedeli olarak günlük 
350 TL + %18 KDV ücret talep edilecektir. Tesis kullanımı 09:00 – 18:00 saatlerini kapsamaktadırKonaklama Bilgileri

Otel 9-13 Ekim 2019 Kongre Paket Konaklama (4 Gece)  
  Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişibaşı
Gloria Golf Otel 5.650 TL 4.000 TL

Konaklama paket fiyatına dahil olan hizmetler :
• Konaklama fiyatlarına kahvaltı, öğle yemeği, günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, akşam yemeği, yemeklerde yerli içki, Lobby Barda 09:00-24:00 saatleri arasında limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve çay/kahve servisi dahildir.
• 4 geceden az konaklamalarda 4 gecelik konaklama ücreti alınacaktır.
• Yukarıda belirtilen konaklama paket fiyatları her şey dahil sistemde olup, %8 KDV ilave edilecektir.
Ödemelerin hizmet bedelinde belirtilen döviz cinsiyle yapılması esastır. TL cinsinden yapılacak ödemelerde, ödeme tarihindeki TCMB Efektif Alış Kuru dikkate alınmalıdır.

İptal Koşulları
Konaklama ücretlerinde, 9 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ödenen ücretin %50’si geri iade edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri iade yapılmayacaktır.
Not: Kayıt, Konaklama veya Sponsorluk ücretlerinden bakiye ödemelerini KONGRE bitiş tarihinden sonraki bir tarihte yapmak isteyen firmaların, kalan bakiye ödemelerine % 10 tutarında ilave bir tutar eklenecektir.

Transfer Ücreti
• Otel Havaalanı çift yön Toplu Transfer: 700 TL + KDV’dir.
• Özel transfer talepleriniz için lütfen travma2019@flaptour.com.tr adresi ile iletişime geçiniz.

FİRMA ADI : FLAP KONGRE TOP HİZ OTO VE TURİZM .AŞ.
BANKA : AKBANK
ŞUBE ADI : ÇANKAYA TİCARİ (864)
IBAN NUMARASI TL : TR28 0004 6008 6488 8000 0264 70
SWIFT NO : AKBKTRIS

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası :

Flap Tour, Podgoritsa Caddesi No:1, Birlik Çankaya - ANKARA

Telefon Numarası :

0312 454 00 00

E-posta Adresi :

travma2019@flaptour.com.tr